Gouache

 

Att gå upp i format är härligt frigörande och kanske lite ovant. Nu får färgspråket och processen stå före prestationskraven! Att ha en stor yta att röra sig på får även kroppen att delta i kreativiteten.

Du får personlig handledning under hela veckan. Jag vill att var och en ska vara i sin egen process, därför tolkar vi inte varandras bilder under pågående måleri.

Vi målar abstrakt. Färg är kanske naturens effektivaste kommunikationsmedel. Färg ger oss skönhetsupplevelser, sätter igång tankar och väcker känslor. För mig som konstnär har färgens uttryck blivit mer spännande än vad bilden faktiskt föreställer. Som musik berör oss. Experiment med pigment och mycket häll och dräll!

Gouache är en täckande vattenlöslig färg. Vi målar på svart vindpapp med rollers, vatten och en mängd olika tekniker. Allt material ingår i kursen.

5-dagarskurs i gouache 6.800:- (inkl material)

 

Elevarbeten i gouache